Regulamin i Cennik

REGULAMIN BAWIALNI KREATYWNEJ PARADISEKIDS.EU:

 1. Korzystanie z Bawialni jest płatne. Rodzicie (opiekunowie) uiszczają opłatę zgodną z cennikiem.
 2. Rodzice (opiekunowie) sami pilnują godziny zakończenia zabawy i wyjścia
  z dziećmi. Po przekroczeniu określonego czasu pobierana jest opłata zgodna
  z cennikiem.
 3. Zapłata uiszczana jest po zakończeniu przez dziecko zabawy.
 4. Dzieci oraz rodzice (opiekunowie) przebywają na terenie Bawialni bez obuwia. 
  Buty należy pozostawić na specjalnych półkach na holu przy wejściu. 
  Wejście ze względów higienicznych tylko w skarpetkach, rajstopach lub obuwiu zamiennym.
 5. Odzież wierzchnią należy pozostawić na wieszakach.
 6. Dzieci poniżej 3 roku życia pozostają pod opieką rodziców (opiekunów), wyjątek stanowią dzieci pozostawione na usłudze „opieka nad dzieckiem”
 7. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie Bawialni odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie).
 8. Rodzice (opiekunowie) powinni zadbać o to aby dziecko przed rozpoczęciem zabawy nie miało na sobie przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu dziecka typu bransoletki, smycze, wisiorki itp.
 9. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu ParadiseKids.eu o schorzeniach i niesprawnościach dziecka typu: astma, alergie, zaburzenia słuchu, epilepsja, itp.
 10. W trosce o zdrowie najmłodszych prosimy aby nie przyprowadzać dziec
  i z infekcjami.
 11. W ParadiseKids.eu można korzystać z dmuchanych zamków i zjeżdżalni
  ( sala naprzeciwko Bawialni) za dodatkową opłatą.
 12. W sali z dmuchańcami dzieci powinny przebywać pod nadzorem rodziców (opiekunów).
 13. Zabrania się zjeżdżania głową w dół, chodzenia po zjeżdżalni, poruszania się po niej w kierunku przeciwnym niż kierunek zjeżdżania oraz wchodzenia na siatkę zabezpieczającą w „małpim gaju”.
 14. Rodzice (opiekunowie) mogą pozostawić dziecko na terenie Bawialni na własną odpowiedzialność i za zgodą personelu. W takim przypadku obowiązkiem rodzica (opiekuna) jest wypełnienie formularza usługi „opieka nad dzieckiem”.
 15. Obsługa ParadiseKids.eu zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu pobytu dziecka w przypadku zachowań agresywnych i utrudniających zabawę innym dzieciom.
 16. Na terenie całego lokalu (parter, piętro, sala zabaw) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów ( tyczy to także e- papierosów), picia alkoholu i wprowadzania zwierząt
 17. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnych zabawek i wynoszenia znajdujących się na terenie Bawialni
 18. Za wszelkie szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice (opiekunowie)
 19. Na teren ParadiseKids.eu wolno spożywać artykuły spożywcze oraz picie zakupione na miejscu. Personel Bawialni nie ponosi odpowiedzialności za skutki konsumpcji produktów przyniesionych z zewnątrz.
 20. Dzieci do 5 roku życia korzystają z piaskownicy pod opieka rodziców (opiekunów). Zabrania się wynoszenia piasku kinetycznego poza obręb piaskownicy.
 21. W sytuacji, gdy dziecko uległoby jakiemukolwiek wypadkowi na terenie ParadiseKids.eu, rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do bezzwłocznego poinformowania personelu Bawialni
 22. W ParadiseKids.eu można korzystać z całorocznej wypożyczalni przebrań. 
  Stroje wypożyczamy na imprezy na terenie Bawialni oraz na eventy poza nią.
 23. Zapisanie dziecka do korzystania z usług sali zabaw ParadiseKids.eu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Cennik wejść:

Napoje gorące:

Atrakcje dodatkowe

Warsztaty

Całoroczna wypożyczalnia przebrań

This is custom heading element

Close